Mikä on tukirinki.fi?

Tukirinki.fi on uudenlainen, positiivinen ja avoin tila, jossa voit anonyymisti jakaa kipeimmät asiasi ja saada niihin vertaistukea ja vertaisterapiaa. Tukirinki.fi:n johtoajatuksena on, että monilla meistä on paljon ns. hiljaista tietoa ja osaamista toisen ihmisen auttamiseen. Voit tarjota terapiaa joko ilmaiseksi tai palkkiota vastaan.

Tukirinki.fi:n perustamisidea sai alkunsa siitä tosiasiasta, että julkisen terveydenhuollon jonotusajat ovat usein kohtuuttoman pitkiä. Kun ihminen sairastuu, joutuu tutkimuksia ja diagnoosia odottamaan monesti viikkojen, jopa kuukausien ajan. Tänä aikana ihminen muuttuu usein perusterveestä yksilöstä pelokkaaksi potilaaksi, jonka elämä ja arki ovat monin tavoin kääntyneet päälaelleen. Monenlaiset kysymykset, kuten "mikä minussa on vikana", "voiko tästä parantua", "jäänkö tällaiseksi", "opinko elämään tämän kanssa", "mistä saan käytännön asioihin apua", "millaista taloudellista tukea minun on mahdollista saada" ja "olenko taakka perheelleni ja työyhteisölleni" pyörivät mielessä päivittäin. Samanlaisia kysymyksiä on myös sairastuneen läheisillä.

Tukirinki.fi:n jäsenet tarjoavat vertaistukea ja -terapiaa sekä vasta diagnoosia ja hoitoa odottaville että jo pidempään sairastaneille. Tukirinki.fi toimii anonyymisti (toisin kuin esim. Facebookissa olevat monenlaiset tukiryhmät), näin kynnys osallistua on tehty mahdollisimman helpoksi ja riskittömäksi.

Miten ja millaista apua saat Tukirinki.fi:n kautta?

Tukirinki.fi-sivustolla saat vertaistukea lukemalla muiden jäsenten kirjoittamia tarinoita.

Kahdenkeskistä vertaisterapiaa saat valitsemalla vertaisterapeutiksesi jäsenen, jonka kanssa sovitte yksityisistä keskusteluista esim. yksityisviestein, sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamalla toisianne.

Tukirinki.fi-sivustolla jäsenet kirjoittavat anonyymisti omia tarinoitaan muiden luettavaksi. Kirjoittaminen on jo itsessään terapeuttista, sitä kautta kirjoittaja pystyy jäsentämään omaa sairauttaan ja omia tuntemuksiaan sairaudestaan. Lukijoille tarinat toimivat vertaistukena. Niiden avulla oman sairauden hahmottaminen helpottuu ja tunne yhteisöllisyydestä samankaltaisen sairauden kanssa elävien kanssa antaa voimaa ja keinoja selviytymiseen.

Kahdenkeskisen terapian muoto on terapian tarjoajan kokemusperäistä vertaisterapiaa tai ammattilaisen tarjoamaa terapiaa.

Miten voit tarjota apuasi Tukirinki.fi:n kautta ilmaiseksi tai maksua vastaan?

Voit tarjota apuasi muille Tukirinki.fi-sivuston käyttäjille täyttämällä sivustolla lomakkeen, jossa kerrot millaista tukea tai terapiaa haluat muille käyttäjille antaa. Päätät itse, annatko apuasi ilmaiseksi vai palkkiota vastaan. Terapiat ovat aina terapian antajan ja autettavan välisiä kahdenkeskisiä sopimuksia.